Хамали услуги хамалски пренос, опаковане на жилищно и офис обзавеждане
Хамали БГ.НЕТ - Начало
Хамали БГ.НЕТ - За нас
Преместване на домове
Преместване за Фирми
Етапи на преместването
Подготовка за преместване
Специфични премествания
Транспорт
Опаковане
Кашони и опаковки
Съвети за пакетиране

Транспорт от Хамали БГ Нет

Транспортирането е сред водещите проблеми, с които ще се сблъскате при преместването на жилище или офис. Първото нещо, за което трябва да помислите, след като уговорите срещата с хамалите за пренасянето, е свързано с транспорта. Затова, за да помогнете за успешната работа на хамалите, е нужно да осигурите подходящо място за паркиране на товарния автомобил. То трябва да е разположено така, че да не е твърде отдалеченост от изхода (входа). По този начин се облекчава товаренето на опакованите мебели.

За успешното извършване на своята работа нашия екип от „Хамали БГ Нет” е снабден с превозни средства, които имат вместимост от 1 до 20 тона. Всички наши камиони са с падащи бордове, вътре имат специални „одеяла” за предпазване от удар или надраскване, обезопасителни колани, с който се стабилизират на определено място при транспортирането.

Това ни подволява да предложим на клиентите възможността да се възползват от качествен транспорт на техните мебели.

Цената на транспортната услуга се формира чрез отчитане на километър и чрез отчитане на час.

Освобождаването от товара, както и товаренето, е много отговорен етап от работата на хамалите. Отговорността по време работа, която е характерно качество за нашите хамали, гарантира бързото и коректно разтоварване, но също е и уверение, че са сведени до минимум възможностите за инциденти, предизвикани от нехайна работа и повреждане на Вашите мебели.Хамали БГ.Нет   ®   www.hamalibg.net     Всички права запазени   ©