Хамали услуги хамалски пренос, опаковане на жилищно и офис обзавеждане
Хамали БГ.НЕТ - Начало
Хамали БГ.НЕТ - За нас
Преместване на домове
Преместване за Фирми
Етапи на преместването
Подготовка за преместване
Специфични премествания
Транспорт
Опаковане
Кашони и опаковки
Съвети за пакетиране

Хамали БГ Нет - Предварителна подготовка за преместване

Паркингът. Желателно е, ако офисът, или жилището, се намира в централната част на града и паркирането е затруднено да бъде предварително осигурен лесен достъп на хамалите и превозното средство до обекта. Защото не планираното и не осигурено место за паркинг затруднява и удължава работата на хамалите.

Друго, което е важно да направите, за да улесните работата на екипа хамали и да си осигурите спокойно преместване е предупредите съседите от сградата за Вашето пренасяне, за да не се получат, затрудняващи работата ситуации, като например неправилно паркиран пред входа или близо до него автомобил, който се превръща в пречка за ефективната работа.

Често, при такива случаи на хамалите им се налага да носят товара на многократно по-дълги разстояния от първоначално предвиденото.

Към новото място. След като всичко се опакова и натовари от хамалите се прави оглед, заедно с клиента, на всички помещения и около входа на офиса (или жилището). След констатиране, че всичко е натоварено от хамалите се потегля към новия обект, където мебелите ще бъдат разтоварени.

Новото място. Ако се премествате във висока сграда, добре е да свържете се с отговорното за сградата лице и да уредите ангажираността и изправността на асансьора за деня на преместването. Неприятно би било и за Вас, ако се окаже че асансьорът в новата сграда не работи.

Не забрававяте! Клиентът, не трябва да забравя, че ако той ще показва пътя, шофирайки пред камиона до новото място, е нужно да се движи така, че да бъде възможно следването му, да изчаква при червена светлина на светофара и т.н.

При пристигане на хамали на новия адрес се преглежда внимателно маршрута, по който ще минават хамали, отстраняват се нещата, които ще пречат – най-често се налага да се откачат врати.

И още нещо. Не поливайте цветята, за да избегнете разливане по време на преместването.

Потвърдете датата и точния час на преместването с хамалите и уточнете последни данни.Хамали БГ.Нет   ®   www.hamalibg.net     Всички права запазени   ©