Хамали услуги хамалски пренос, опаковане на жилищно и офис обзавеждане
Хамали БГ.НЕТ - Начало
Хамали БГ.НЕТ - За нас
Преместване на домове
Преместване за Фирми
Етапи на преместването
Подготовка за преместване
Специфични премествания
Транспорт
Опаковане
Кашони и опаковки
Съвети за пакетиране
      В сайта ще намерите:
 • Преместване на домове
 • Преместване на офиси
 • За процеса на преместване
 • Етапите на преместването
 • Подготовка за хамалите
 • Специфични премествания от хамали
 • Опаковане на багажа и вещите
 • Как да опаковате и пакетирате оптимално
 • Професионални хамали и хамалски услуги
 • Качествени кашони и опаковки
 • Оглед от хамали
 • Междуградско преместване
 • Градско преместване
 • Хамали БГ Нет - Гаранция и сигурност

Етапи на преместването от Хамали БГ Нет - Хамалски услуги и хамали

Заявка по телефона. Първата стъпка за преместването на Вашия офис или жилище, е обаждането по телефона. Първоначалният Ви контакт е със секретарката ни.След като Ви изслуша тя и ще Ви предложи в удобен за Вас час и ден, да ви посети „хамалин отговорник”.

Въпрос: Възможно ли е да направя заявка онлайн?

Отговор: Разбира се, можете да пишете на нашия електронен адрес.

Въпрос: Каква е цената за ползването на хамалската услуга?

Отговор: Тя не зависи от определени норми. Всяко преместване е специфично и зависи от сложността на изпълнението. Например, при преместване на метален сейф, който се извършва за много по-кратко време, отколкото един офис, може да струва повече от преместването на офиса.

Въпрос: Мога ли да ползвам “хамали на час”?

Отговор: Някои колеги предлагат „хамали на час”. Бъдете нащрек с такива оферти! При ползване на хамали на час най-вероятно е да дойдат некомпетентни лица, без никакъв опит. При такава ситуация вероятността от нанасянето на повреда на Вашето имущество е много голяма. Вероятно е също работата, която се върши от нашите хамали за 3-4 часа, при такава „почасова” оферта да се удвои, заради по-високо заплащане.

Посещение от „хамалин отговорник”. При своето идване той ще направи предварителен оглед на обекта. След това ще уточни с Вас ден и час, в които да се осъществи преместването на нашите хамали.

Въпрос: Може ли да не ме посещава “хамалин отговорник”?

Отговор: Да, ако мебелите, които Ви предстои да пренесете са до 400 кг. За офисите до 3 работни места, също не е задължително да бъде направен на предварителен оглед. При преместване на пиана и каси също ни ни е необходим предварителен оглед. В всички останали случаи той е наложителен, за да се направи стратегия за пренасянето, защото „хамалина отговорник”, който Ви е посетил придобива точна представа за обекта на пренасяне и въз основа на тази информация се определя количеството хамали, транспортни средства, опаковки, кашони, необходими за демонтаж.

Място за паркинг. При пристигането си хамалите трябва да имат осигурено място за паркиране, на удобно разстояние до дома или офиса, така че да не се удължава работата на хамалите и да не се затруднява движението на другите граждани и автомобили.

Технически отговорник на групата. В определения ден и час екип от хамали и транспортно средство пристигат при Вас, ръководени от технически отговорник. Той контролира тяхната работа и Ви предава приемно-предавателен протокол, който се подписва се и от двете страни, в края на пренасянето.

Въпрос: Мога ли да изисквам фактура?

Отговор: Да. Ние даваме изрядни фактури. Голям процент от хамалите не дават такива или ги набавят от други фалшиви контрагенти. Изисквайте за хамалски услуги плащането да става по бавков път, така минимализирате възможността да бъдете измамени.


Хамали БГ.Нет   ®   www.hamalibg.net     Всички права запазени   ©